divendres, 25 de setembre de 2009

ArboLogisticaTÈCNICS EN ARBORICULTURA
I JARDINERIA

Poda i Tala d'arbres.

Trituració de restes vegetals.

Biomassa

Gestió de l'arbrat.

Manteniment i Gestió d'arees verdes.

Neteges forestals.

Jardineria.

Control de plagues (fumigacions).

TRACTE DIRECTE AMB AL PODADOR.

contacte: 637.794.257

info: daniel.gabarro@ctfc.es

ABATIMENT D'ARBRES PERILLOSOS

Abatiment d'arbres mitjançant tècniques segures.
Descens controlat del ramatge.

dimarts, 26 de setembre de 2006


PODA DE PALMERES
Accés a la palmera mitjançant tècniques no agressives per al individuo. Eliminació de fulles seques, poda de seguretat ( eliminació de fruits).

dissabte, 26 de novembre de 2005

TALA DE PALMERES.
Eliminació de individuos afectats pel Morrut (morts). Tala d'exemplars per qüestions de seguretat.